Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

Til den syge

At leve med en alvorlig sygdom, er en eksistentiel udfordring!

Jeg tilbyder samtaler og rådgivning i forbindelse med svær sygdom.

At kunne acceptere livets uforudsigelighed, er et vigtigt fundament for handling, men er ikke muligt fra den ene dag til den anden. Gennem samtaler vil vi sammen nå frem til en mulig måde at færdes på usikker grund.

Familie, nære venner, netværk og kolleger kan inddrages i det omfang, det giver mening for dig.
En delt smerte er en halv smerte!