Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

Til den pårørende

At være pårørende til en alvorligt syg, er ikke for begyndere.

Udover at assistere ved kørsler, lægesamtaler og indlæggelser, har du sikkert et job, der skal passes og måske børn, hvis hverdag du forsøger at opretholde.

Frustrationer, angst, afmagt og sårbarhed kan være svært at dele med en syg ægtefælle eller forælder, for slet ikke at tale om børnene.

Angsten over at skulle miste og frygten for tiden efter. Hvordan får du taget hul på de svære og nødvendige samtaler, der med stor sandsynlighed vil bringe jer tættere sammen?

Jeg tilbyder individuelle samtaler og rådgivning hvorigennem du kan finde ro, mod og styrke til at udholde det liv og de omstændigheder, der lige nu synes uoverkommelige.

Familie, nære venner, netværk og kolleger kan inddrages i det omfang, det giver mening for dig.

 

Jeg tilbyder i dette efterår en gruppe på Frederiksberg:

"Kunsten at sige farvel - hvordan vi taler om livet før døden". Læs mere under "Sorggrupper".