Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

De andre generationer / netværket

Hver generation har sin måde at håndtere angsten for at miste. Det er sjældent muligt at ændre på årtiers måde at fortie det, der er svært, men vi kan vise, vi forsøger mestringens kunst på en for os bedre måde.

I en tid hvor den store familie og/eller netværket er af største vigtighed, bliver det nødvendigt at få meldt ønsker, behov, forventninger ud klart og præcist.

Dette kan sjældent gøres fra den ene dag til den anden. Det kræver indsigt i jeres egne behov, jeres egne værdier og mod til at bringe dette i spil.

En stor del af vores ængstelse og bekymring stammer fra vores optagethed af, hvad andre tænker og mener. Ved at sætte dette ud af drift, kan vi åbne op for vores egne idéer og muligheder i at mestre den forandrede tilværelse.

Jo mere konkret støtte og hjælp I kan bede om, des lettere er det at være jeres omkringværende familie eller netværk.

At få rådgivning i at få fortalt og forklaret sig, kan derfor være en nødvendighed for nogle, og en stor hjælp for andre.