Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

Kritisk sygdom

MAGTESLØSHED – ANGST – SÅRBARHED – EKSISTENTIELLE SPØRGSMÅL

Kan du genkende disse følelser?
Har du svært ved at finde vej i kaos?
Farer du vild i tankerne?
Sover du dårligt?
Har du svært ved at sætte ord på alt det, du er fyldt op af?
Og hvem kan du egentlig dele det med?
Kan du bede om hjælp og fra hvem kan du få hjælpen?

Vi har det med at beskytte vores nærmeste i kærlighedens navn. Vores ægtefælle, vores forældre og især vores børn. Desværre er det sådan, at hvad børn ikke ved, får de ondt af! Som det mest naturlige i verden digter de selv deres historier om, hvorfor mor græder eller far har trukket sig. Ingen tvivl om, at børns antenner er veludviklede, men deres tolkninger er ikke altid de rigtige.

Derfor er det en god idé, at få hjælp til at turde sige alt det, vi ikke tør på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde for både voksne og børn. På en måde, der er alderssvarende og respektfuld og ikke mindst sandfærdig.

Ved at fortie sandheden overfor hinanden, er det kun os selv, vi beskytter! Og at noget er svært, er ikke en god begrundelse for ikke at gøre det!