Line Smed Dawids
Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

Familie-tjek

Jeg tilbyder et familie-tjek til de familier, jeg gennem samtaler og rådgivning har haft i et forløb.
Med udgangspunkt i mit grundlæggende kendskab til jeres udfordringer og processer, tilbyder jeg samtale/rådgivning en gang hvert kvartal eller efter behov.

Selvom vi er bevidste om vigtigheden af at kommunikere om de svære ting i familien, er det ikke altid, vi får fundet plads til det i den travle hverdag. Det er heller ikke sikkert, vi lige tør….

Temaer og spørgsmål til gennemgang kunne evt. være:

Hvordan går det med os som familie?
Hvad tænker hver især om den forestående årsdag?
Kan sommerferien gøres bedre for alle næste år?
Hvordan beder vi hinanden om hjælp?
Og hvilken hjælp har hver især brug for?
Taler vi for meget, for lidt eller tilpas om afdøde?
Når mor er ked af det, hvordan har børnene det så?
Hvilke gode ting, kan vi gøre sammen som familie?


Det kan være af stor fordel, at have en udefra til at ”styre” en sådan samtale. Ikke kun for at sikre alle bliver hørt, men også for at få konkrete eksempler på bordet og dermed sikre en konstruktiv udvikling fremadrettet for jeres familie.

Et familie-tjek kan med fordel tilbydes familier, der lever med trussel om tab.
Der ligger et kæmpe pres på hele familien, når et familiemedlem pludselig står med en livstruende sygdom.
Omgivelserne forstår ikke altid hvor umenneskeligt det kan være, at leve med usikkerhed og mangel på kontrol over livets gang.
Tit får vi slet ikke spurgt ind til hinanden, og i vores behov for at beskytte vores børn – og ikke mindst os selv - ”glemmer” vi disse vigtige snakke.
Et familie-tjek kan være svært at planlægge, men det er ingen undskyldning for ikke at forsøge.

Børn kan tåle umanerligt meget kaos, hvis de mærker, at deres forældre også kan!

Og igen: Det er ikke vanskelighederne i en families liv, der udgør en fare for barnets udvikling, men snarere at de voksne ikke tager ansvar og bestræber sig på at løse dem!