Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

Håndtering af skoler / institutioner

Selvom langt de fleste skoler har en sorg- og kriseplan ved kritisk sygdom hos den nærmeste familie, er det desværre ikke alle skoler, der formår at opfylde den.

Ved forventningsafstemning mellem jer og skolen/institutionen, kan den vigtige kommunikation opretholdes til et for alle parter givtigt niveau.

Jeg deltager gerne i de indledende samtaler eller så længe, det giver god mening.
Ligeledes vil jeg kunne holde oplæg og tilbyde supervision til lærere/ledelse/pædagoger i de respektive institutioner.

Sorgen varer altid længere end omgivelserne tror!