Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

Familiesamtaler

At skulle rumme sine børns sorg OG samtidig rumme sin egen, er en stor mundfuld. Desværre når du ikke længere med dine børns sorg, end du er med din egen.

Selvom du er i en familie, kan du godt føle dig ensom. Denne ensomhed vil uundgåeligt føles mindre, når den deles.

Jeg tilbyder familiesamtaler og -rådgivning (gerne i jeres hjem) hvorved I alle bliver øvet i sorgens sprog, og får forståelse for hinandens mestringsstrategier og -forsøg.
Ved mindre børn, kan det at de overhører en samtale mellem dig og en terapeut give dem følelsen og forståelsen af, at mor eller far passer på sig selv, så de ikke behøver at gøre det!
Børn vil ALTID samarbejde med deres overlevende forælder. Og de vil meget ofte også passe på dem og beskytte dem.

Det kan ikke understreges nok, at voksne må tage ansvaret for deres egen sorg, så børnene ikke utilsigtet påtager sig rollen som den ansvarlige.

Det er ikke vanskelighederne i en families liv, der udgør en fare for barnets/den unges udvikling, men snarere at man ikke bestræber sig på at løse dem.