Vejen til kærligheden og det smukke i livet indeholder altid faren for at miste det igen
Tavshed og fortielse er altid en kilde til ængstelse hos børn
Vores egen distance har det med at smitte af på andre...
Det, der er svært, kan være en god guide for den rigtige retning
Konfrontationer med døden vækker angst, men rummer også store muligheder for at berige livet
Børn kan godt være i kaos, så længe forældrene selv kan være i det!
Ensomheden føles mindre, når vi finder genkendelse hos andre

De andre generationer

Et dødsfald påvirker alle relationer i den tilbageblevne familie. Forestil dig en uro med 12 små mennesker, og fjern så den ene af dem. Hvad sker der? Hele uroen kommer i ubalance, alle de andre ”mennesker” hvirvles rundt, indtil en ny balance bliver genetableret.

Hver generation har sin måde at sørge på. Hver sin mestringsstrategi. Det kan der ikke lave om på, men vi kan fortælle, hvad vi mener, hvad vi tror på og hvad vi håber på. Vi kan kommunikere sorgens sprog til hinanden, bevidstgøre talens kunst og forsøge at rumme hinanden med alle vores forskelligheder. Det er aldrig løsningen at være ”ikke-deltagende” eller at lukke øjnene for det, der er svært, og derfor kan det være nødvendigt med hjælp til disse - for alle parter - vigtige samtaler.

Jeg tilbyder sorg-samtaler med flere generationer om samme bord. Ved hjælp af oplæg, øvelser, spørgsmål, og vigtigst af alt nærvær og samhørighed, kan I på en omsorgsfuld og konstruktiv måde få en større forståelse for hinanden og hinandens måder og evner.

Jo mere du deler af dig selv, dine tanker og følelser, til dine tætte relationer, jo lettere er det for andre, at være åbne om sig selv.

Hvis man tier om problemer, der berører alle i familien, fjerner familiemedlemmerne sig fra hinanden, og det er ikke det, der er brug for midt i fortvivlelsen. At være sammen i sorgen, giver mening og styrke til livet fremad.

Der er forskel på at være alene i sorgen og med sorgen.